People, Planet, Profit

People:

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal, zij zijn het immers die zorgen voor tevreden opdrachtgevers. Dankzij de diversiteit in leeftijd, opleiding, ervaring, en nationaliteit, vormen de medewerkers een hecht team. MKS Schoonmaak stimuleert de dialoog tussen de medewerkers door hen te verbinden zodat zij op een veilige en open manier verschillen van inzicht kunnen bespreken. Deze ontmoetingen leiden dan weer tot interessante gespreksonderwerpen welke later weer breder kunnen worden ingezet ten behoeve van de overige collega’s. Daarnaast zijn er naast deze formele ontmoetingen en bijeenkomsten ook genoeg informele bijeenkomsten, waar vooral gezellig en een ongedwongen sfeer voorop staat. Op deze manier leren de medewerkers elkaar ook op een andere manier kennen en waarderen.

MKS schoonmaak zorgt ervoor dat elke medewerker zichzelf voldoende kan ontwikkelen en houdt bij de planning van de werkzaamheden rekening met de voorkeuren van de medewerkers qua werkzaamheden en werktijden. MKS Schoonmaak verbindt dan niet alleen de juiste medewerker bij de juiste locatie, maar tevens gaan wij voor onze medewerkers op zoek naar de juiste locatie.

Planet:

Bij MKS Schoonmaak nemen we onze verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving serieus. We streven er naar om zoveel mogelijk klimaatneutraal te werken. Op de werkvloer worden waar mogelijk zoveel mogelijk neutrale keuzes gemaakt. Wij kiezen altijd voor biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen of voor werkmethodieken, middelen en materialen waarbij helemaal geen reinigingsmiddelen nodig zijn. Deze gedachte is bijvoorbeeld terug te vinden in de dagelijkse operatie waar de lege flacons worden ingezameld om deze vervolgens weer te recyclen.

Profit:

Iedere organisatie heeft winst nodig om te kunnen bestaan en continuïteit te kunnen bieden voor haar medewerkers. Maar het werkt ook andersom: als we op een goede manier omgaan met onze mensen en onze planeet, dan levert dat uiteindelijk ook winst op. Zo resulteert aandacht voor onze medewerkers in motivatie, trots en een lager verloop, waardoor het tot een hogere efficiëntie leidt. Zo levert maatschappelijk verantwoord ondernemen direct en/of indirect een kostenbesparing en winstverhoging op.